Algemene voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en …….

Algemene voorwaarden zakelijke afnemers B2B voor Training en Opleidingen.

Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor leden van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing ……..

Gedragscode NRTO voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscode. De beginselen in deze gedragscode zijn: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.